buy dnp online

EUROPOL Centrum Szkoleniowe - najtańsze kursy i szkolenia - Częstochowa
jesteś w: INNE USŁUGI
Imię i nazwisko*:
Nr. Telefonu*:
Email:
Pola oznaczone * należy wypełnić obowiązkowo!
Jeśli jesteś zainteresowany - Inne usługi,
Prosimy o skontaktowanie się z nami pod jednym z numerów:
601 694 423
601 530 827
Bądź o zgłoszenie się do siedziby naszej firmy:
42-200 Częstochowa, ul. Piłsudskiego 35

Warsztaty przeznaczone są dla pracowników służby bhp, osób prowadzących dokumentację bhp w zakładach pracy lub pracodawców.

System szkolenia grupowego lub zajęcia indywidualne. Rówież w miejscach wskazanych przez kontahenta.

Ponadto organizujemy szkolenia wyjazdowe (Zakopane, Wisła, Ustroń).

Kontakt mailowy: biuro@europol2.pl

Nasze Centrum oferuje kompleksową obsługę BHP dla firm nie posiadających własnych służb bhp. Proponujemy przejęcie obowiązków służby BHP na Państwa Zakładzie Pracy. Nasze usługi obejmują między innymi następujące zadania:

  • opracowywanie i prowadzenie dokumentacji BHP,
  • opracowywanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególne stanowiska pracy,
  • szkolenia pracowników (wstępne i okresowe) dla wszystkich grup zawodowych,
  • prowadzenie rejestrów, kompletowanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także pomoc w wykonywaniu badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
  • doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
  • współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,
  • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu oraz przedstawienie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

UWAGA! W przypadku przejęcia nadzoru przez nasze Centrum nie ponoszą Państwo kosztów związanych ze szkoleniem pracowników w zakresie BHP.

 

Kontakt mailowy: biuro@europol2.pl

Adres: 42-200 Częstochowa; Marszałka Piłsudskiego 35

Telefony: 34 325 16 48         601-530-827       601-694-423

e-mail:    biuro@europol2.pl